PRIVACYVERKLARING

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen. Zo begrijp je precies hoe wij werken.

Dag van de Animator respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

ORGANISATIE- EN PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Namens Dag van de Animator worden een aantal gegevens verzameld en bewaard. Conform de nieuwe Europese Richtlijnen voor de Privacy verklaren wij het volgende in verband met de te verzamelen gegevens.

Naam organisatie: Voor ons is het belangrijk om de naam van de toetredende organisatie te weten.

Emailadres en contactpersoon: Zo kunnen we ervoor zorgen dat alle communicatie juist terecht komt.Deze gegevens zijn enkel in te kijken door de leden van de stuurgroep en worden na de actie verwijderd.

Website: Zo kunnen we op onze website doorlinken.

Aantal animatoren: Deze gegevens gebruiken we om onze communicatie te becijferen en persbericht tijdens de zomer te sterken. Eventuele gadgets of bedankingsacties zullen hierop berekend worden.

Wedstrijd: We publiceren de namen van de winnaars op onze website (www.dagvandeanimator.be), op onze Facebookpagina en Instagram. Door deel te nemen aan de wedstrijd zal Odisee jullie leeftijd en mailadressen ontvangen voor een zending met informatie over hun studieaanbod. We vragen deelnemers hun adresgegevens op. Je adres gebruiken we enkel als je bij één van de winnaars hoort, om je prijzenpakket te leveren. Daarna wissen we je gegevens uit ons systeem.

 

 

BEELDMATERIAAL

Het affichebeeld werd mede mogelijk gemaakt door de mooie foto van Niele Geypens in opdracht van De Ambrassade. Gelieve bij gebruik het volgend ete vermelden: “(c) Niele Geypens iov De Ambrassade”

Het gemaakte beeldmateriaal, de applausfilmpjes, wordt bewaard voor een termijn van twee jaar. Tijdens deze periode hebben de filmpjes het doel als promo te dienen via onze website en sociale media (Facebook & Instagram). Een selectie van de beelden zullen we ook doorgeven aan de pers met een bijhorend persbericht waar we onze animatoren bedanken. Na de periode van twee jaar worden de filmpjes verwijderd. De films met de uitleg van de verschillende jeugdbewegingen, worden bewaard voor een periode van twee jaar. Zij dienen als promomateriaal en worden na een periode van twee jaar verwijderd.

 

HOE LANG DAG VAN DE ANIMATOR JOUW GEGEVENS BEWAART

Dag van de Animator bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

 

DELEN MET ANDEREN

Dag van de Animator verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] Dag van de Animator zal uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Dag van de Animator neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Dag van de Animator maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Jeugddienst Don Bosco vzw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Via jouw internetbrowser heb je de mogelijkheid om cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van jouw internetbrowser.

GOOGLE ANALYTICS

Dag van de Animator maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

 

AANPASSINGEN PRIVACYVERKLARING

Dag van de Animator behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze versie van de privacyverklaring dateert van 20/05/2020.