Aandrijver

Dame - zot - heer

Aanmoediger

"Hij die stimuleert"

Entertainer

Duizendpoot

Rolletjes

Zorgen voor

39.000 verschillende jongeren (van 15 tot 25 jaar) kiezen ervoor om in hun eigen vrije tijd animator te zijn op een vakantie-initiatief, bv. een speelpleinwerking in hun buurt. 70% van hen doet dat zelfs helemaal vrijwillig of tegen een kleine vergoeding. Gewoon, omdat ze het belangrijk vinden. Om kinderen de vakantie van hun leven te bezorgen. Op deze Dag van de Animator – een feestdag - willen we breed aandacht vragen voor het engagement van deze jongeren en hen collectief bedanken!WIE? 

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS), Kazou vzw, Bosco Base en Free-Time vzw slaan de handen in mekaar om de duizenden animatoren in Vlaanderen en Brussel in de kijker te zetten. Maar dat is niet alles: meer dan 350 speelpleinwerkingen, vakantiewerkingen, jeugdbewegingen … voegden ondertussen hun logo toe!


WAAROM? 

Zij verzinnen activiteiten en speelimpulsen, bouwen decors, oefenen toneeltjes, zetten materiaal klaar en spelen (natuurlijk!). Maar ze poetsen ook de toiletten, regelen de administratieve molen, verzorgen, troosten, vegen poepen af, gaan op vorming om bij te leren en denken na over hoe het nog plezanter kan voor élk kind! Tijdens de vakanties en op vele andere momenten tijdens het jaar. Dat is wat deze animatoren doen: ervoor zorgen dat onze kinderen écht vakantie beleven. Laten we dat vooral niet vanzelfsprekend vinden!

De Dag van de Animator moet (groot)ouders van kinderen en (potentiële) animatoren doen stilstaan bij en informeren over het engagement van deze jongeren op het speelplein. We verwachten geen grootse dingen of dure cadeau’s. Een simpele tekening, schouderklop en een oprechte “Dankjewel!”, dat is alles. Zo simpel kan het zijn.

Wij willen animatoren bedanken, hen in de bloemetjes zetten. Hun engagement wordt enorm onderschat. Ze doen veel, veel meer dan mensen zien en denken. Heel wat extra taken komen op hun bord, zij stellen zich flexibel op. Ze doen dit bovenop vaak voor weinig of geen geld.


WAT? 

Aandacht voor alle A’s, dat ze erkenning krijgen voor wat ze doen. Dat ouders beseffen wat een vakantiewerking is, dat ze veel bijleren wat ze op school niet kunnen leren, dat kinderen vakantie kunnen beleven. Animator zijn is ook voor de animatoren an sich vrije tijd. We willen hiermee niet impliceren dat het geen kwaliteitsvol aanbod is, enkel dat het helemaal uit volle goesting is. 

We vinden ook de ruimte om fouten te maken belangrijk. Als kinderen op school of thuis zijn lopen er soms ook dingen fout. Een vakantiewerking is zo een grote leerschool; zowel voor de A’s als voor de deelnemers. Elke goede jeugdwerkorganisatie zorgt voor de juiste omkadering die net de ruimte geeft om dingen af en toe een beetje te laten fout lopen en er zo ontzettend veel uit te leren. Ook kinderen leren op een vakantiewerking veel waardevolle lessen die ze op school achter hun lessenaar nooit zullen krijgen. 


2024: EEN RUGZAK VOL ERVARINGEN

Ouders die ruziemaken, veel druk vanuit schoolwerk, verhuizen van het ene land naar het andere: elke jongere draagt een rugzak vol ervaringen met zich mee. Die weegt soms zwaar, maar is ook gevuld met unieke talenten. Wat leerde jij zoals toen je vroeger naar het speelplein ging? Of welke eigenschappen die je inzet als animator neem jij mee voor de rest van je leven? Als animator ben je ervaringsdeskundige! Dat zetten we in 2024 graag eens dubbel en dik in de kijker. 


DAG VAN DE ANIMATOR DOORHEEN DE JAREN

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS), Kazou vzw en Bosco Base riepen in 2017 de laatste donderdag van juli uit tot Dag van de Animator. Een onverhoopt succes met 200 deelnemende werkingen en massa’s positieve persaandacht voor het geweldige werk van bijna 39.000 animatoren. Ons verhaal bleef ook in het breder jeugdwerk niet onopgemerkt. Voor de 2e en 3e editie sprongen er een 20-tal andere jeugdwerkorganisaties van vakantie-initiatieven mee op de kar. Jaar na jaar stippen meer lokale werkingen, koepelorganisaties en steden en gemeenten de dag aan op hun agenda. In 2024 stapte ook Free-Time vzw mee in de organisatie.


DOWNLOAD ONZE AFFICHES!

Je animatorenteam warm maken voor Dag van de Animator? Dat kan met onze affiches. Elk jaar sturen we naar aanloop van de zomer een affiche op naar alle werkingen die geregistreerd zijn. Vorig jaar geen affiche ontvangen? Registreer je dan via deze link om er dit jaar wel eentje te ontvangen. Daarnaast maakten we dit jaar ook 2 woordzoekers om op te hangen in de wc-kotjes, in het animatorenlokaal...


Woordzoeker 1

Woordzoeker 2