Hujo

Humanistische Jongeren vzw is een open, progressieve vrijzinnige jeugdorganisatie. Ze ijvert voor een optimale lichamelijke en geestelijke ontplooiing van de jongere in een sfeer van open en vrij onderzoek, wars van alle dogma's. Alle jongeren moeten gelijkwaardige kansen tot deze individuele ontplooiing krijgen in een jeugdvriendelijke maatschappij.

Aantal animatoren

77

Contact Gegevens

Margot Andries

[email protected]

02 521 79 20

www.hujo.be

Anspachlaan 111 bus 7, 1000 Brussel